See veebisait kasutab küpsiseid.  Jätkates veebisaidil sirvimist või klõpsates sõnumil "Nõustun" nõustute küpsiste kasutamisega. Võite tühistada oma nõusoleku igal ajal, muutes oma brauseri sätteid ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsiste kohta leiate lisateavet siin.

Ostueeskirja

Lae reeglid alla


1.  Üldsätted 

1.1 SUPERSA OÜ (edaspidi Müüja) on e-kaubandusega tegelev ettevõtja, kes müüb veebikeskkonnas aadressil e-maxima.ee (edaspidi Veebipood) Maxima kaubamärgi all MAXIMA Eesti OÜ-le kuuluvaid tooteid. SUPERSA OÜ tegutseb toodete müümisel komisjonärina võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 692 tähenduses, kelle komitendiks on MAXIMA Eesti OÜ.

1.2 Käesolevas Veebipoe kasutajatingimustes (edaspidi Kasutajatingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on end registreerinud Veebipoe keskkonnas täites registreerimisvormi ja soovib osta MAXIMA Eesti OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

1.3 Kasutajatingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4 Ostu sooritamisel nõustub Ostja Kasutajatingimustes sätestatuga.

1.5 Kasutajatingimused on kättesaadavad Veebipoe kodulehel.

1.6 Müüjal on õigus Kasutajatingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.7 Kasutajatingimused kehtivad kuni uute Kasutajatingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks Veebipoe kodulehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud Kasutajatingimused.

2.  Toode ja hind 

2.1 Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata pildilolevale.

2.2 Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on Veebipoe keskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3 Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on teatavaks tehtud veebipoe keskkonnas ostu sooritamise hetkel. Toodete müügihind ei kuulu ümberarvestamisele juhul, kui toodete müügihind on muutunud toodete kättetoimetamise kuupäevaks.

2.4 Kui Ostja valib tellimuse kättesaamise viisiks kohaletoimetamise Müüja poolt, lisandub tellimuse kogumaksumusele kättetoimetamise tasu vastavalt tüüptingimuste punktis 5.3 sätestatule.

2.5 Kui Ostja valib tellimuse kättesaamise viisiks kaubale järeletulemise valikus oleva Veebipoe kaupluse infoletist, lisandub müügihinnale komplekteerimistasu summas 3,99. Komplekteerimistasu kuulub maksmisele juhul, kui Ostja ei tule tellitud toodetele järgi õigeaegselt või loobub tellitud toodetest (taganeb lepingust).

2.6 Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud tagatisraha (edaspidi Pant), märgitakse Pant vastava toote juures eraldi toote müügihinnast. Pant lisatakse nimetatud toote müügihinnale.

2.7 Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta. Erisoovidega on Ostjal võimalik pöörduda Müüja klienditeeninduse poole (tel: +37255566369; e-mail: info@emaxima.ee). Müüja täidab Ostja erisoovid ainult võimaluse korral.

2.8 Kaalu järgi müüdavate toodete puhul (näiteks kartulid, arbuus, lahtised kommid jmt) võib toodete lõplik hind tellimuse täitmisel muutuda. Juhul kui kaalutoote Müüja poolt komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks Ostja poolt tellitust ja tasutust, tagastab Müüja Ostja poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tellitud kaalutoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks Ostja poolt tellitust ja tasutust, ei ole Ostja kohustatud vastavas osas juurdemakset teostama.

2.9 Kui Ostja poolt tellitud toode puudub ajutiselt sortimendist ja/või tellitud kogusele vastavalt ei ole Müüjal võimalik tellimust komplekteerida, on Müüjal õigus toode asendada samalaadse tootega (edaspidi Asendustoode) juhul, kui tellimuse vormistamisel on Ostja selleks andnud Müüjale vastavasisulise nõusoleku.

2.10 Juhul kui Ostja ei ole tellimuse vormistamisel andnud Müüjale nõusolekut toote asendamiseks, kuid tellitud toode puudub ajutiselt sortimendist, tagastab Müüja puuduoleva toote osas enammakstud ostusumma Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.

2.11 Juhul kui Asendustoote müügihind on madalam võrreldes Ostja poolt tellitud toote müügihinnaga, tagastab Müüja Ostjale tellitud toote ja Asendustoote müügihinna vahe 7 tööpäeva jooksul alates Asendustoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui Asendustoote müügihind on kõrgem võrreldes Ostja poolt tellitud toote müügihinnaga, siis tellitud toote ja Asendustoote müügihinna vahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.

2.12 Toodete kättesaamisel on Ostjal õigus tellimusest osaliselt või täielikult loobuda ja tooted tagastada, so lepingust taganeda. Kaalukauba tagastamisel tuleb tagastada kaalukaup tervikuna. Tellimuse osalise või tervikuna tagastamise korral, kui tellimuse kogumaksumus kauba tagastamise järgselt on vähem kui  39,99 eurot, arvestab Müüja tagastatavast tellimuse maksumusest maha kauba tellimisel näidatud kohaletoimetamise tasu. Kauba tagastamise aluseks on vastav märge saatelehel. Ostusumma või enammakstud ostusumma, millest on maha arvatud toodete tagastamise kulu, tagastatakse Ostjale 7 tööpäeva jooksul saatelehe allkirjastamisest kauba tagastamise kohta.

3.  Ostu sooritamine 

3.1 Ostu sooritamiseks esitab Ostja Veebipoe keskkonnas tellimuse.

3.2 Tellimuse esitamiseks lisab Ostja sobivad tooted ostukorvi ja vajutab nupule „Osta“. Seejärel tuleb Ostjal kinnitada tellimuse kättetoimetamise aeg.

3.3 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal valida makse teostamiseks sobiv makseviis. Seejärel suunatakse Ostja valitud maksekeskkonda makse teostamiseks. Pärast makse teostamist peab Ostja vajutama nupule “tagasi kaupmehe juurde”.

3.4 Tellimuse eest tasumise järgselt saadetakse Ostjale tema poolt märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus, mis sisaldab tellimuse numbrit kättetoimetamise kuupäeva ja kellaajaga. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks ning tellimus toimetatakse Ostjale kätte Ostja poolt tellimuses kinnitatud kohaletoimetamise aadressil, valitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.

3.5 Alkoholi ja/või tubakatoodete ostmisel  peab Ostja tellimuse vormistamisel kinnitama oma täisealisust välistamaks alkoholi ja tubakatoodete müüki alaealistele. Ostja vanuse kontroll toimub alkoholi ja/või tubakatoodete üleandmisel punktis 4.3 toodu kohaselt.

3.6 Kõigi Ostja poolt koostatud tellimuste ja teostatud ostude andmed on leitavad Veebipoe keskkonnas valiku „Ostude ajalugu“ all. Ostjal on võimalik valiku “Ostude ajalugu” alt salvestada ja/või välja printida arveid ning ostu sooritamise hetkel kehtinud Kasutajatingimusi.

3.7 Veebipoes toimib MAXIMA Eesti OÜ kliendiprogramm Aitäh. Selleks on vaja kliendiprogrammi Aitäh kliendikaarti (edaspidi AITÄH-kaart), mida on võimalik osta kõikidest MAXIMA Eesti OÜ kauplustest üle Eesti.

3.8 Ostu sooritades AITÄH-kaardi registreerimisel Veebipoes, kogub Ostja oma AITÄH-kaardile MAXIMA raha, mille suuruseks on 1% käibemaksuga arvestatud ostu summalt. Rahalises vääringus võrdub 1 MAXIMA raha 1 euroga. MAXIMA raha laekub AITÄH-kaardile 7 tööpäeva jooksul alates tellitud toodete kättetoimetamisest Ostjale. MAXIMA raha ei saa vahetada eurode vastu. MAXIMA rahaga saab Ostja tasuda kuni 99% ostusummast MAXIMA Eesti OÜ kauplustest tehtavate ostude eest. MAXIMA rahaga ei saa tasuda Veebipoe keskkonnas. AITÄH-kaardi kasutustingimused on kirjas MAXIMA Eesti OÜ kodulehel aadressil www.maxima.ee.

4.  Alkoholi- ja tubakatoodete müük 

4.1 Alkoholitooteid ei toimetata kätte ega anta üle ajavahemikul kella 22.00st kuni 10.00ni.

4.2 Alkoholi ja tubakatooteid ei müüda alla 18-aastastele isikutele.

4.3 Toodete kättetoimetamisel on Müüjal kohustus küsida alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid vastuvõtvalt isikult isikuttõendavat dokumenti. Selle esitamata jätmisel on Müüjal õigus keelduda alkoholi ja/või tubakatoodete üleandmisest.

5.  Toodete kättetoimetamine ja üleandmine 

5.1 Ostjal on võimalik valida tellitud toodete kätte saamise viisidena kaubale ise järgi mineku valikus olevate Veebipoe kaupluste infoletti või Müüja poolt Ostja määratud aadressile kohale toimetamise vahel.

5.2 Tellimuse kättetoimetamise või järeletulemise kuupäeva, aadressi või kaupluse asukoha ja kellaaja valib Ostja Veebipoe keskkonnas enne ostu sooritamist vastavalt pakutavatele võimalustele.

5.3 Tellimuse kättetoimetamine Müüja poolt

5.3.1 Tellimuse kättetoimetamine Müüja poolt toimub Tallinna piires ning lähistel. Täpsemad kättetoimetamise piirkonnad on välja toodud Veebipoe kodulehel. Üldjuhul toimetatakse tooteid kätte iga päev kell 10.00 – 22.00. Tellimuse kättetoimetamise ajavahemikud sõltuvad kättetoimetamise sihtkohast ning sellest tulenevalt võivad erinevates asukohtades olla kättetoimetamise ajavahemikud erinevad.

Tellimuse kättetoimetamise ajavahemikud on üldjuhul:

5.3.1.1 10.00-12.00

5.3.1.2 12.00-14.00

5.3.1.3 14.00-16.00

5.3.1.4 16.00-18.00

5.3.1.5 18.00-20.00

5.3.1. 6  20.00-22.00

5.3.3 Müüja poolt tellimuse kättetoimetamisel rakendub kohaletoimetamise tasu, mille suurus sõltub tellimuse kogumaksumusest, kohaletoimetamise ajast ja tellimuse sihtkohast. Kliendil on võimalik transporditasu suurusega tutvuda enne tellimuse kinnitamist.

5.3.4 
Müüjal on õigus ühepoolselt määrata oma äranägemise järgi ostukorvi minimaalse väärtust, s.t minimaalne summa, mille eest Ostja peab kaupu e-poe kaudu valima tellimuse eduka vormistamiseks ja tasumiseks. Ostukorvi miinimaalne väärtus on märgitud e-poe jaotises "Ostukorv". Ostukorvi  minimaalne väärtus ei sisalda saatmiskulud.

5.3.5 Tellimusele kogumaksumusega üle 39,99 euro ei lisandu kohaletoimetamise tasu.

5.3.6 Müüja toimetab tellimuse kulleri vahendusel Ostjale tellimuses märgitud aadressil ja ajavahemikul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise tellimuses märgitud ajavahemikul. Müüja toimetab tellimuse Ostjale kätte Ostja välisukseni. Müüjal ei ole kohustust viia Ostja poolt tellitud tooteid Ostja välisuksest kaugemale Ostja ruumidesse.

5.3.7 Enne Ostja asukohta jõudmist teatab Müüja Ostjale  telefoni kõne või sms-sõnumi vahendusel Ostja asukohta jõudmise täpse kellaaja.

5.3.8 Ostja on kohustatud tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellitud tooted vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või kulleril ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellimust kokkulepitud ajal üle anda, loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud. Tellimusest loobumisel tagastab Müüja punktis 6.9 sätestatu kohaselt Ostjale Ostja poolt tasutud summa, millest kuulub tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 492 lg 2-s ja § 493 lg 2-s sätestatust  mahaarvamisele kohaletoimetamise tasu (selle kohaldumisel) ja kauba tagastamisega kaasnev tasu ning punktis 6.4.1 ja 6.4.5 nimetatud toodete maksumus.

5.3.9 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tellimust kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kätte toimetamise ajavahemiku. Uue kohaletoimetamise aja kokkuleppe mittesaavutamisel loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud ja tagastab Ostjale ostusumma punktis 6.9 sätestatu kohaselt.

5.4 Tellimuse kättesaamine kaupluses

5.4.1 Ostjal on võimalus tellimusele ise järgi minna valikus olevate Veebipoe kaupluste infoletti.

5.4.2 Tellimuse kättesaamiseks kohustub Ostja esitama Müüjale isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse kinnituse, mis saadeti Ostjale pärast ostu sooritamist e-posti aadressile. Isikut tõendava dokumendi ja/või tellimuse kinnituse mitteesitamisel võib Müüja jätta tooted väljastamata.

5.4.3 Juhul, kui Ostja ei tule tellitud toodetele järgi tellimuses kindlaksmääratud kuupäeval ja ajavahemikul (või eelneval kokkuleppel hiljemalt enne kella 19 tellimuses kindlaksmääratud kuupäeval), loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud. Tellimusest loobumisel tagastab Müüja punktis 6.9 sätestatu kohaselt Ostjale tasutud summa, millest on maha arvatud üldtingimuste punktis 2.5 sätestatud tasu.

6.  Tellimusest loobumine

6.1 Ostjal on õigus loobuda terviklikult või osaliselt oma ostust vastavalt üldtingimuste punktile 2.12.

6.2 Ostjal on õigus Lepingust taganeda, so loobuda toodetest ja need tagastada, 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest, välja arvatud punktis 6.3 ja 6.4 toodud juhtudel.

6.3 Tulenevalt VÕS § 53 lõike 2 punktist 9, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toodete ostmisel, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas.

6.4 Tulenevalt VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus muuhulgas:

6.4.1 sellisele tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.4.2 sellise suletud pakendis toote üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.4.3 sellisele tootele, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.4.4 ajalehtedele, ajakirjadele või muude perioodiliselt ilmuvatele väljaannetele;

6.4.5 jahutatud ja külmutatud tootele.

6.5 Lepingust taganemiseks esitab Ostja taganemisavalduse, mille tüüpvorm on kättesaadav Veebipoe keskkonnas. Taganemisavaldust on Ostjal võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: info@emaxima.ee või esitades see Veebipoe infoletti, aadressil Linnamäe tee 57, Tallinn 13911.

6.6 Tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peavad olema oma originaalses tootepakendis. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Vastasel korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt hüvitist toote väärtuse vähenemise eest.

6.7 Tagastatavad tooted tuleb üle anda Müüjale Veebipoe kaupluses  või saates need aadressile Linnamäe tee 57, Tallinn 13911 viivitamatult, kuid hiljemalt taganemiseks ettenähtud tähataja jooksul. Toote tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

6.8 Juhul, kui Ostja on Lepingust taganenud, tooted Müüjale tagastanud ning tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktides 6.3 ja 6.4 toodut), tagastab Müüja Ostjale tagastamisele kuuluvad summad  7  tööpäeva jooksul toodete tagastamisest Müüjale.

6.9 Müüja teostab kõik tagasimaksed 7 tööpäeva jooksul tellimuses kindlaksmääratud kättetoimetamise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse Ostja samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

7.  Nõuetele mittevastavad tooted 

7.1 Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Ostjal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Juhul, kui Müüja on oma kohustust rikkunud, on Ostjal õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, taganeda Lepingust ning rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist.

7.4 Toodete kahjustamise või kadumise risk läheb üle kliendile toodete kättesaamise hetkel. Tellitud toodete üleandmisel Müüja poolt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kättetoimetatud toodete vastavust tellimusele.  Tellimusele mittevastavused kohustub Ostja märkima saatelehele, mis jääb Müüja kätte. Vastasel juhul loetakse tellimus kohaselt täidetuks.

7.3 Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riski ülemineku ajal ostjale isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 (kahe) aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale. Eeldatakse, et 6 (kuue) kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega.

7.4 Ostja peab toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale teada andma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul. Toote lepingutingimustele mittevastavusest teatamata jätmisel kaotab Ostja õiguse toote mittevastavusele tugineda, välja arvatud juhul, kui teatamata jätmine on mõistlikult vabandatav.

7.5 Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja Lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

7.6 Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevustest ja/või tegevusetusest, sealhulgas toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel (nt toote säilitamisnõuete järgimata jätmine).

8.  Kaebuste esitamine 

8.1 Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas palume saata Müüja e-posti aadressile info@emaxima.ee või esitada see Veebipoe kauplusesse aadressil Linnamäe tee 57, Tallinn 13911.

8.2 Müüja poolse kaebuse lahendusega mitte nõustumisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud Tarbijavaidluste komisjoni poole, kes on Eestis tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. Tarbijakaitseameti ja Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumine on tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Pronksi 12, Tallinn; kontakttelefon: 6201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste lahendamise menetlusreeglitega saab Ostja tutvuda komisjoni kodulehel aadressil www.komisjon.ee.  Ostjal on võimalik esitada kaebuse lahendamiseks avaldus ka internetipõhise vaidluse lahendamise platvormi (ODR-platvorm) kaudu, mis on kättesaadav aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

9.  Vastutus 

9.1 Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees kasutajatingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Müüja ei vastuta Ostja poolt registreerimisvormis esitatud valeandmetest tingitud kahjude eest ning Müüjal on õigus nõuda Ostjalt valeandmete esitamisest tuleneva kahju hüvitamist.

9.3 Ostja vastutab Veebipoe keskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja kohselt sellest teavitama Müüjat ning oma salasõna ära muutma. Müüja ei vastuta kahju eest, mis võib Ostjale tekkida kolmandate isikute valdusesse sattunud Ostja sisselogimisandmete kasutamisega, juhul kui Ostja ei ole teavitanud Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest.

 

10.  Isikuandmete töötlemine 

10.1 Ostja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Privaatsuspoliitikale .  Kui Ostja kasutab e-Maxima teenuseid, loetakse, et ta nõustub Ostja isikuandmete töötlemisega ja kinnitab, et kogu esitatud informatsioon ja isikuandmed on tõesed.

10.2 Ostja isikuandmeid kasutatakse Ostja isiku ja vanuse tuvastamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks, raamatupidamisdokumente väljastamiseks, enammakstud summade ja (või) Ostja tagastatud kaupade eest raha tagastamiseks, võlgnevuste haldamiseks, teiste ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja Ostjale muude e-Maxima teenuste pakkumiseks.

10.3 Ostja isikuandmeid töödeldakse otsesturunduse eesmärgil üksnes siis, kui selleks on saadud Ostja nõusolek. Ostjal on võimalik anda nõusolek otseturunduse saamiseks registreerimisankeedi täitmisel, tehes märke vastaval väljal.

11.  Toodete pakendid ja pakendijäätmed 

11.1 Pakendijäätmed on Ostjal võimalik tuua MAXIMA Eesti OÜ kaupluste juures asuvatesse pakendikonteineritesse.

11.2 Pakendijäätmed, millele on kehtestatud tagatisraha, on Ostjal võimalus tagastada ükskõik millise MAXIMA Eesti OÜ kaupluse vastavasse kogumispunkti.