Veebipoe E-MAXIMA.EE kasutajatingimused
Kehtivad alates 01.04.2016a.

Veebipoe www.e-maxima.ee kasutajatingimused (01.02.2015-30.03.2016)
Taganemisavalduse tüüpvorm

ärinimi: SUPERSA OÜ

registrikood: 12668016

aadress: Peterburi tee 47, Tallinn 11415

telefon: +372 555 66 843

e-posti aadress: info@emaxima.ee

KMK number: EE101731498

MTR registreering: KJK053622

 

E-maxima kauplus

Aadress: Linnamäe tee  57, Tallinn 13911

Telefon: +372 555 66 369

e-posti aadress: info@emaxima.ee

 

 1. Üldsätted

   

  1. SUPERSA OÜ on e-kaubandusega tegelev ettevõtja, kes müüb veebikeskkonnas aadressil e-maxima.ee ja Maxima kaubamärgi all MAXIMA Eesti OÜ-le kuuluvaid tooteid. SUPERSA OÜ tegutseb toodete müümisel komisjonärina võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 692 tähenduses, kelle komitendiks on MAXIMA Eesti OÜ.
  2. Käesolevas veebipoe E-MAXIMA.EE kasutajatingimustes (edaspidi kasutajatingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on end registreerinud e-maxima.ee veebikeskkonnas ja soovib osta MAXIMA Eesti OÜ tooteid (edaspidi Ostja).
  3. E-maxima.ee veebikeskkonnas saadaolevate MAXIMA Eesti OÜ toodete müüjaks on SUPERSA OÜ (edaspidi Müüja).
  4. Kasutajatingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.
  5. Ostu sooritamisel nõustub Ostja kasutajatingimustes sätestatuga.
  6. Müüjal on õigus kasutajatingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.
  7. Kasutajatingimused kehtivad kuni uute kasutajatingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks e-maxima.ee kodulehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud kasutajatingimused.
  8. Kasutajatingimused on kättesaadavad e-maxima.ee kodulehel.
  9. Kasutajatingimused on koostatud eesti, vene ja inglise keeles. Muutes e-maxima.ee veebikeskkonna kuvamise keelt, kajastatakse vastavas keeles ka kasutajatingimused. Juhul, kui erinevate keelte kasutajatingimustes esinevad vastuolud, kohaldub kasutajatingimuste eestikeelne versioon.

   

 2. Toode ja hind

   

  1. Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata pildilolevale.
  2. Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on e-maxima.ee veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.
  3. Toodetel kehtivad müügihinnad, mis on teatavaks tehtud e-maxima.ee veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel. Juhul, kui toodete müügihind on muutunud toodete kättetoimetamise kuupäevaks, ei kuulu müügihind ümberarvestamisele.
  4. Kui tellimuse kogumaksumus jääb alla 39,99 euro, lisandub kättetoimetamise tasu, mis on 3,99 eurot (sisaldab käibemaksu). Kättetoimetamise tasu ei lisandu juhul, kui Ostja tuleb tellimusele ise järgi vastavalt kasutajatingimuste punktile 5.9.
  5. Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud tagatisraha (edaspidi: Pant), toob Müüja välja vastava toote juures eraldi toote müügihinnast. Pant lisatakse nimetatud toote müügihinnale.
  6. Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta. Erisoovidega on Ostjal võimalik pöörduda Müüja klienditeeninduse poole (tel: +37255566369; e-mail: info@emaxima.ee), kuid Müüjal ei ole kohustust Ostja erisoovidele vastu tulla.
  7. Kaalu järgi müüdavate toodete puhul (näiteks kartulid, arbuus, lahtised kommid jmt) võib toodete lõplik hind tellimuse täitmisel muutuda. See tähendab, et juhul kui kaalutoote Müüja poolsel komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, kui Ostja poolt tellitud ja tasutud, siis tagastab Müüja Ostja poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tellitud kaalutoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Ostja poolt tasutud, ei ole Ostja kohustatud vastavas osas juurdemakset teostama.
  8. Kui Ostja poolt tellitud toode on otsa lõppenud ja/või tellitud kogusele vastavalt ei ole Müüjal võimalik tellimust kokku panna, on Müüjal õigus toode asendada samalaadse toote vastu (edaspidi: asendustoode) juhul, kui tellimuse vormistamisel on Ostja selleks andnud Müüjale vastavasisulise nõusoleku.
  9. Kui Ostja ei ole tellimuse vormistamisel andnud Müüjale nõusolekut toote asendamiseks, kuid tellitud toode on otsas, tagastab Müüja puuduoleva toote osas enammakstud ostusumma Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.
  10. Kui asendustoote müügihind on madalam võrreldes Ostja poolt tellitud toote müügihinnaga, tagastab Müüja Ostjale toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates asendustoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui asendustoote müügihind on kõrgem võrreldes Ostja poolt tellitud toote müügihinnaga, siis toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.
  11. Toodete kättetoimetamisel on Ostjal õigus loobuda toodetest või osast neist. Kaalukaubast saab loobuda vaid tervikuna. Toodetest tervikuna või osalisel loobumisel kohustub Ostja kandma toodete tagastamise kulu summas 3,99 eurot. Toodetest tervikuna loobumisel ja/või juhul, kui tellimuse maht loobumise tulemusena jääb alla 39,99 euro, kuulub Müüja poolt tagastatavast ostusummast mahaarvamisele toodete tagastamise kulu summas 3,99 eurot. Tagastamise aluseks on vastav märge saatelehel. Ostusumma või enammakstud ostusumma, millest on maha arvatud toodete tagastamise kulu, tagastatakse Ostjale 7 tööpäeva jooksul saatelehe allkirjastamisest.

   

 3. Ostu sooritamine

   

  1. Ostu sooritamiseks tuleb e-maxima.ee veebikeskkonnas esitada tellimus.
  2. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Osta“. Seejärel tuleb Ostjal kinnitada tellimuse kättetoimetamise aeg.
  3. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, millise panga kaudu soovib Ostja valitud toodete eest maksta. Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama.
  4. Toodete eest tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda Müüja on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.
  5. Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostjale, tema poolt märgitud e-posti aadressile, tellimuse kinnitus, mis sisaldab tellimuse numbrit, kättetoimetamise kuupäeva ja aega. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale kätte Ostja poolt tellimuses kinnitatud kohaletoimetamise aadressil, valitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.
  6. Alkoholi- ja/või tubakatoodete ostmisel tuleb Ostjal oma vanuse vastavust tõendada ID-kaardi valideerimisega ostukeskkonnas.
  7. Kõik Ostja poolt koostatud tellimused ja teostatud ostud on leitavad e-maxima.ee veebikeskkonnas „Ostude ajalugu“ all. Ostjal on võimalik salvestada ja/või välja printida arveid ning ostu sooritamise hetkel kehtinud kasutajatingimusi.
  8. E-maxima.ee veebipoes toimib MAXIMA Eesti OÜ kliendiprogramm Aitäh. Selleks on vaja kliendiprogrammi Aitäh kliendikaarti (edaspidi AITÄH-kaart), mida on võimalik osta kõikidest MAXIMA kauplustest üle Eesti.
  9. Iga kord, kui ostate AITÄH-kaardiga e-maxima.ee veebipoes, kogute oma AITÄH-kaardile MAXIMA raha, mille suuruseks on 1% käibemaksuga arvestatud ostu summalt. Rahalises vääringus võrdub 1 MAXIMA raha 1 euroga. MAXIMA raha laekub AITÄH-kaardile 7 tööpäeva jooksul alates tellitud toodete kättetoimetamisest Ostjale. MAXIMA raha ei saa vahetada eurode vastu ning MAXIMA rahaga saab Ostja tasuda kuni 99% ostusummast MAXIMA füüsilistes kauplustest tehtavate ostude eest. MAXIMA rahaga ei saa tasuda
   e-maxima.ee veebikeskkonnas. AITÄH-kaardi kasutustingimused on kirjas Maxima kodulehel: www.maxima.ee.

   

 4. Alkoholi- ja tubakatoodete müük

   

  1. Alkoholitooteid ei toimetata kätte ega anta üle ajavahemikul kella 22.00st kuni 10.00ni.
  2. Alkoholi- ja tubakatooteid ei müüda alla 18-aastastele.
  3. Toodete kättetoimetamisel on Müüjal kohustus küsida alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid vastuvõtvalt isikult isikuttõendavat dokumenti. Selle esitamata jätmisel on Müüjal õigus keelduda alkoholi- ja/või tubakatoodete üleandmisest.

   

 5. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

   

  1. Toodete kättetoimetamine toimub Müüja poolt Tallinna piires ning lähistel. Täpsemad kättetoimetamise piirkonnad on välja toodud e-maxima.ee kodulehel. Üldjuhul toimetatakse tooteid kätte iga päev kella 8.00 – 22.00. Tellimuse kättetoimetamise ajavahemikud sõltuvad kättetoimetamise asukohast ning sellest tulenevalt võivad erinevates asukohtades olla kättetoimetamise ajavahemikud erinevad.
  2. Tellimuse kättetoimetamise kuupäeva ja ajavahemiku valib Ostja e-maxima.ee veebikeskkonnas enne ostu sooritamist.
  3. Toodete kättetoimetamise ajavahemikud on üldjuhul:
   1. 8.00-10.00
   2. 10.00-12.00
   3. 12.00-14.00
   4. 14.00-16.00
   5. 16.00-18.00
   6. 18.00-20.00
   7. 20.00-22.00
  4. Müüja toimetab tooted Ostjale Ostja poolt tellimuses märgitud aadressil ja ajavahemikul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise tellimuses märgitud ajavahemikul. Müüja toimetab tellimuse Ostjale kätte Ostja välisukseni, see tähendab, et Müüjal ei ole kohustust viia Ostja poolt tellitud tooteid Ostja välisuksest kaugemale Ostja ruumidesse.
  5. Enne Ostja asukohta jõudmist võtab Müüja ühendust Ostjaga telefoni teel, teavitades Ostjale asukohta jõudmise kellaaja.
  6. Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata. Sellisel juhul on Ostjal kohustus tasuda Müüjale leppetrahvina tellimuse kättetoimetamise tasu summas 3.99 eurot. Ostusumma, millest on maha arvestatud leppetrahvina tellimuse kättetoimetamise tasu summas 3.99 eurot, tagastab Müüja Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.    
  7. Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kätte toimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.   
  8. Tellimuse üleandmisel Müüja poolt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kättetoimetatud toodete vastavust tellimusele. Tellimusele mittevastavused kohustub Ostja märkima saatelehele, mis jääb Müüja kätte. Vastasel juhul loetakse tellimus kohaselt täidetuks.
  9. Ostjal on võimalus tellitud toodetele ise järgi minna E-maxima kauplusesse, mis asub MAXIMA XXX kauplusega samal aadressil, Linnamäe tee 57, Tallinn 13911. Vastava valiku toodete kättesaamise osas teeb Ostja tellimuse esitamisel. Toote kättesaamiseks kohustub Ostja esitama Müüjale isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse kinnituse, mis saadeti Ostjale pärast ostu sooritamist e-posti aadressile. Isikut tõendava dokumendi ja/või tellimuse kinnituse mitteesitamisel võib Müüja jätta tooted väljastamata.
  10. Juhul, kui Ostja ei tule tellitud toodetele järgi tellimuses kindlaksmääratud kuupäeval ja ajavahemikul (või eelneval kokkuleppel hiljemalt enne kella 19 tellimuses kindlaksmääratud kuupäeval), loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud terviklikult. Sellisel juhul on Ostjal kohustus tasuda Müüjale tellimuse leppetrahvina komplekteerimise tasu summas 3.99 eurot. Ostusumma, millest on maha arvestatud leppetrahvina tellimuse komplekteerimise tasu summas 3.99 eurot tagastab Müüja Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul tellimuses kindlaksmääratud kohaletulemise kuupäevast.

   

 6. Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

   

  1. Ostjal on õigus loobuda terviklikult või osaliselt oma ostust vastavalt kasutajatingimuste punktile 2.11.
  2. Ostjal on õigus lepingust taganeda (toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest, välja arvatud punktis 6.3 ja 6.4 toodud juhtudel.
  3. Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 53 lõike 2 punktist 9, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toodete ostmisel, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas.
  4. Tulenevalt VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus muuhulgas:
   1. sellisele tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti;
   2. sellise suletud pakendis toote üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
   3. sellisele tootele, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
   4. ajalehtedele, ajakirjadele või muude perioodiliselt ilmuvatele väljaannetele.
  5. Lepingust taganemiseks esitab Ostja taganemisavalduse, mille tüüpvorm on kättesaadav veebikeskkonnas emaxima.ee. Taganemisavaldust on Ostjal võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: info@emaxima.ee või esitada see E-maxima kauplusesse, aadressil Linnamäe tee 57, Tallinn 13911 (MAXIMA XXX kaupluse infolett).
  6. Tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peavad olema oma originaalses tootepakendis. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Vastasel korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt hüvitist toote väärtuse vähenemise eest.
  7. Tagastatavad tooted tuleb üle anda Müüjale E-maxima kaupluses (MAXIMA XXX kaupluse infolett) või saates need aadressile Linnamäe tee 57, Tallinn 13911 viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Toote tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.
  8. Juhul, kui Ostja on lepingust taganenud, tooted Müüjale tagastanud ning tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktides 6.3 ja 6.4 toodut), tagastab Müüja Ostjale tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tagasimaksed tehakse Ostjale samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

   

 7. Nõuetele mittevastavad tooted

   

  1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Ostjal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Juhul, kui Müüja on oma kohustust rikkunud, on Ostjal õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, taganeda lepingust, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist.
  2. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 (kahe) aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale. Eeldatakse, et 6 (kuue) kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega.
  3. Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja Lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.
  4. Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevustest ja/või tegevusetusest, sealhulgas toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel (nt toote säilitamisnõuete järgimata jätmine).
  5. Ostja peab toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale teada andma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul. Vastasel korral, kui teatamata jätmine ei ole mõistlikult vabandatav, kaotab Ostja õiguse toote mittevastavusele tugineda.

   

 8. Kaebuste esitamine

   

  1. Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas palume saata Müüja e-posti aadressile info@emaxima.ee või esitada see E-Maxima kauplusesse, aadressil Linnamäe tee 57, Tallinn 13911 (Maxima XXX kaupluse infolett).
  2. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Müüja poolse kaebuse lahendusega on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud Tarbijavaidluste komisjoni poole, kes on Eestis tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. Tarbijakaitseameti ja Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumine on tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Pronksi 12, Tallinn; kontakttelefon: 6201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste lahendamise menetlusreeglitega saate tutvuda komisjoni kodulehel: komisjon.ee Ostjal on võimalik esitada kaebuse lahendamiseks avaldus ka internetipõhise vaidluse lahendamise platvormi (ODR-platvorm) kaudu, mis asub siin: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

   

 9. Vastutus

   

  1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees kasutajatingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.
  3. Ostja vastutab e-maxima.ee veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Ostja ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete kasutamisest.

   

 10. Isikuandmete töötlemine

   

  1. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
  2. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid toodete tellimiseks, toodete eest tasumiseks ning toodete kätte toimetamiseks.
  3. Ostja isikuandmete vastutavaks töötlejateks on Müüja. Isikuandmete volitatud töötlejateks on MAXIMA Eesti OÜ (aadress: Peterburi tee 47, Tallinn, telefon: 555 66 843, e-post: info@maxima.ee), Eesti Post AS (aadress: Pallasti 28, Tallinn, telefon: 661 6616, e-posti aadress: info@omniva.ee) ja Maksekeskus AS (aadress: Pärnu mnt 139c/Kohila 8, Tallinn, telefon: 622 95 21, e-posti aadress: support@maksekeskus.ee).
  4. Müüja ei edasta, müü ega avalikusta Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele (v.a punktis 10.3 toodud isikutele) ilma Ostja eelneva nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.
  5. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, AITÄH-kaardi number). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ost sooritati, juhul kui Müüjal tekib vajadus kasutajatingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada ostu eest tasutud summa Ostjale.
  6. Ostjal on õigus igal ajal tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud kui seadus sätestab teisiti.
  7. Kui Ostja on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju, on Ostjal alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile: info@emaxima.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud lingile.

   

 11. Toodete pakendid ja pakendijäätmed

   

  1. Pakendijäätmed on Ostjal võimalik tuua Maxima kaupluste juures asuvatesse pakendikonteineritesse.
  2. Pakendijäätmed, millele on kehtestatud tagatisraha, on Ostjal võimalus tuua ükskõik millisesse Maxima kauplusesse vastavasse kogumispunkti.